När du hämtar din valp

När du hämtar din hund hos uppfödaren finns det några saker som du ska tänka på. Alla uppfödare inom Svenska Kennelklubben vet förstås vad du som köpare ska få med dig men det kan vara bra att själv känna till vad du kan förvänta dig vid köpet.

Det kanske viktigaste att känna till är att valparna inte får lämna tiken före 8 veckors ålder och det är först då som du kan hämta din valp.

När du hämtar din valp ska du få ett registreringsbevis, ett köpeavtal samt ett veterinärbesiktnings­intyg som inte får vara äldre än 6 dagar. Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning. Valpen ska vara id-märkt med chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.

Avtal vid köp

När du köper en hund ska du alltid få ett skriftligt köpeavtal. Svenska Kennelklubbens uppfödare måste använda sig av SKKs egna avtal vid överlåtelser, utan att göra några ändringar eller tillägg

Veterinärbesiktning

Innan uppfödaren levererar din valp tar han eller hon valparna till en veterinär för att göra en kontroll. Veterinären skriver sedan ett intyg som du får med dig.

Veterinärbesiktningen ska göras inom 7 dagar före dagen för leverans, det vill säga före den dag när du hämtar valpen.

Vid veterinärbesiktningen lyssnar veterinären på hjärtat och kontrollerar att valpen rör sig korrekt utan hältor och dylikt. Veterinären kollar även ögon, öron, tänder samt att testiklarna hos hanhundar finns på plats i pungen. Veterinären kan även kolla igenom valpens päls för att se att där inte finns mjäll eller ohyra. Hittar veterinären något som avviker från det normala noteras det i besiktningsintyget. Intyget ska inte vara mer än en vecka gammalt när du hämtar din valp.

Id-märkning och ägarregistering

Alla valpar som finns att köpa här på Köpahund.se ska vara id-märkta vid leverans. Din uppfödare har också betalat in avgiften till DjurID.se –Svenska Kennelklubbens ägarregister – och det enda du behöver göra är att fylla i dina uppgifter och skicka in dem till SKK.

Vaccinationer och avmaskning

På det köpeavtal som du får när du hämtar din hundvalp framgår om valpen är vaccinerad eller inte. Om den är vaccinerad ska du få vaccinationsintyg från veterinären tillsammans med köpeavtalet.

Text tagen från Köpa Hund – När du hämtar din valp